Chirurgia szczękowa

Usuwanie zębów to nie jedyna działalność chirurga szczękowego. W zakresie tej dziedziny wykonywane są rozmaite zabiegi w obrębie jamy ustnej. Często zdarza się, że działanie chirurgiczne potrafi wspomóc inne dziedziny stomatologii, co skutkuje możliwością utrzymania i uratowania własnego zęba (np. zabieg wydłużenia klinicznego korony w przypadku złamania poddziąsłowego zęba).

Ekstrakcje zębów zatrzymanych – są to zęby w pełni wykształcone, które nie mieszczą się w łuku zębowym. Ich położenie często powoduje przewlekłe stany zapalne na bazie których mogą tworzyć się torbiele. Najczęściej zatrzymanymi zębami są "ósemki", choć nierzadko problem ten dotyczy także kłów i przedtrzonowców. 

Resekcja wierzchołka korzenia – zabieg polegający na usunięciu wierzchołka korzenia wraz ze stanem zapalnym (zmianą okołowierzchołkową, torbielą, ziarniniakiem), będącymi powikłaniami po nieprawidłowym leczeniu kanałowym lub w wyniku nieleczonych chorób miazgi zęba. Ubytek kostny po odciętym wierzchołku korzenia wypełniany jest materiałem kościotwórczym. Dzięki temu, po kilku tygodniach dochodzi do całkowitej odbudowy kości w danym miejscu.

chirurgia szczękowa

Hemisekcja - to zabieg odcięcia jednego z korzeni w zębach posiadających dwa lub trzy korzenie

Plastyka wyrostków zębodołowych - Rozmaite zabiegi na tkankach twardych i miękkich jamy ustnej. Ich celem jest przygotowanie pacjenta do noszenia protezy, w przypadku kiedy występują znaczne nierówności dziąseł i kości uniemozliwiające noszenie protez.

Ekstrakcje mnogie i pojedyncze- usuwanie zębów stałych i mlecznych z różnych wskazań np. ortodontycznych.

Chirurgiczne leczenie chorób paradontozy - dzięki wykorzystaniu preparatów kościozastępczych i przeszczepów tkanek miękkich, możliwa jest odbudowa tkanek przyzębia. Sterowana regeneracja tkanek i kości to np. przeszczepy dziąseł, odbudowa kosci w wymiarze poziomym i pionowym, zabiegi regeneracyjne z wykorzystaniem błon zaporowych lub pokrycie recesji dziąsłowych własnymi tkankami miękkimi.

Sterowana regeneracja kości - często wykonywany zabieg przed planowanym wszczepieniem implantów. Wykonywany jest w przypadku niewystarczającej ilości tkanki kostnej potrzebnej do wprowadzenia implantu i uzyskania jego stabilizacji. Zabieg ma na celu odtworzenie optymalnej ilość i jakości kości, która wcześniej uległa zanikowi np. w wyniku parodontozy. 

Podniesienie dna zatoki szczękowej (SINUS LIFT) - zabieg poprzedzający implantację u pacjentów ze zbyt nisko położonym dnem zatoki szczękowej. Brak bazy kostnej w takim miejscu uniemożliwia prawidłową stabilizację implantów. Podniesienie dna zatoki szczękowej umożliwia w sposób kontrolowany powstanie nowej tkanki kostnej zdolnej do prawidłowego utrzymania implantów. Jest to zabieg, wykorzystujący mechanizm sterowanej regeneracji kości.

chirurgia szczękowa

Plastyka wędzidełek - Korekta nieprawidłowych wędzidełek warg, języka lub policzków u dzieci i dorosłych. 

Kliniczne wydłużenie korony zęba - To korekta dziąsła i okolicznych tkanek w sposób umożliwiający uwidocznienie brzegu złamania lub ubytku zęba. Dzięki takiemu zabiegowi można wykonać szczelną odbudowę protetyczną, lub zwiększyć pionowy wymiar zęba ze względów estetycznych.

Plastyka połączenia ustno-zatokowego - usunięcie zębów górnych tylnych może skutkować powstaniem połączenia ustno-zatokowego. Uwarunkowania anatomiczne sprawiają, iż korzenie tych zębów często zlokalizowane są w zatoce szczękowej. Po stwierdzeniu połączenia niezbędna jest plastyka gwarantująca zaopatrzenie miejsca po zębie „na głucho”. Jeśli zabieg taki nie zostanie przeprowadzony, niezaopatrzone połączenie ustno-zatokowe doprowadzić może do ostrego zapalenia zatoki szczękowej i bezwzględnej hospitalizacji z zabiegiem operacyjnym (chirurg szczękowy).