Sterowana regeneracja kości

Sterowana regeneracja kości jest zabiegiem, który najczęściej przeprowadza się u Pacjentów chcących podjąć leczenie implantologiczne. Pozwala uzupełnić braki tkanki kostnej, do których doszło w wyniku atrofii. W jaki sposób przeprowadza się zabieg i jakie materiały w tym celu są wykorzystywane?

 

Zanik kości szczęki i żuchwy – na czym polega?

Sterowana regeneracja kości to zabieg, który stosuje się, jeżeli doszło u Pacjenta do zaniku kości szczęki lub żuchwy. Ale dlaczego właściwie dochodzi do zaniku kości? Najczęściej winna jest utrata jednego lub kilku zębów. Gdy w uzębieniu występują luki, kość nie jest mechanicznie obciążana i zostaje wyłączona z udziału w czynnościach fizjologicznych, takich jak żucie pokarmów. Z nieużywaną kością dzieje się to samo, co z nieużywaną tkanką mięśniową – dochodzi do atrofii, czyli procesów zanikowych.

Braki zębowe są, jak powiedzieliśmy, głównym powodem zaniku kości szczęki i żuchwy, ale nie jedynym. Atrofia może też następować w wyniku zapalenia dziąseł i kości oraz przebytych urazów.

Zanik kości szczęki i żuchwy stanowi przeszkodę dla przeprowadzenia niektórych zabiegów stomatologicznych, przede wszystkim implantacji. Zanik kości to też utrudnienie dla osób noszących ruchome protezy, ponieważ zmienia się kształt podłoża pod protezą. Przez to proteza musi być korygowana albo wręcz wykonana na nowo, aby mogła być dopasowana do kształtu kości.

 

Dlaczego wykonuje się sterowaną regenerację kości?

Na szczęście kość można odbudować. Zabieg ten nazywamy sterowaną regeneracją kości lub inaczej jej augmentacją. Najczęściej wykonuje się go przed leczeniem implantologicznym. Jeżeli Pacjent, u którego doszło do znacznego zaniku kości, zamierza poddać się zabiegowi implantacji, kość musi zostać zregenerowana. Bez tego się nie uda, ponieważ odpowiednia ilość tkanki kostnej, w której implant zostanie osadzony, jest po prostu warunkiem koniecznym.

Ale sterowana regeneracja kości nie jest wykonywana wyłącznie w przypadku implantacji. Zabieg ten zalecany jest też w innych sytuacjach, ponieważ chroni przez przykrymi konsekwencjami zaniku tkanki kostnej. Atrofia tkanki kostnej doprowadza do zmian w budowie szczęki i żuchwy, a efektem są wady zgryzu, dysfunkcje narządu żucia, a także niekorzystna zmiana rysów twarzy. Sterowana regeneracja kości pozwala uniknąć takich problemów.

 

Na czym polega sterowana regeneracja kości?

Sterowana regeneracja kości polega na tym, że ubytki tkanki kostnej wypełnia się przy użyciu biometeriałów. Najlepsze efekty przynosi wykorzystanie w tym celu kości autogennej, czyli pobranej bezpośrednio od Pacjenta, z reguły z obszaru żuchwy. Innym biomateriałem, który można wykorzystać do augmentacji, jest kość allogenna, czyli pochodząca od obcych dawców. Kolejną możliwością jest skorzystanie z ksenograftu – przetworzonej kości pochodzenia zwierzęcego. 

Sterowana regeneracja kości to zabieg składający się z kilku etapów. Pierwszym krokiem jak zwykle jest oczywiście diagnostyka. Wykonuje się więc diagnostykę obrazową, dzięki której lekarz może właściwie ocenić stan tkanki kostnej Pacjenta i zdecydować, czy można będzie przeprowadzić zabieg z użyciem przeszczepu autogennego, czy też trzeba będzie sięgnąć po inne metody.

Odbudowa tkanki kostnej wykonywana jest w znieczuleniu. Płat błony śluzowej i tkanki okostnej musi zostać odpreparowany. Następnie w odpowiednie miejsce wprowadza się materiał kostny lub kościozastępczy. Kolejnym krokiem jest pokrycie go membraną, czyli specjalną błoną, która będzie go chronić przed wrastaniem tkanek miękkich. Całość przykrywa się wcześniej odpreparowanym płatem tkanek, po czym zakłada się opatrunek.

Co dalej? Trzeba odczekać od czterech do sześciu miesięcy, pamiętając przez cały czas o stosowaniu się do zaleceń lekarza, przyjmowaniu przepisanych leków, utrzymywaniu właściwej higieny jamy ustnej i wizytach kontrolnych. Dopiero po upływie tego czasu lekarz będzie mógł stwierdzić, czy efekty sterowanej regeneracji kości są zadowalające.

 

Co możesz teraz zrobić?

Zanik kości jest Twoim problemem? Jak widzisz, medycyna zna sposoby na poradzenie sobie z tym kłopotem. Umów się na wizytę w Dental4You, a dokonamy dokładnej diagnozy i znajdziemy optymalne rozwiązanie. Możesz się z nami skontaktować, dzwoniąc pod numer +48 12 222 50 10 lub wypełniając formularz.Zadzwoń: 12 222 50 10